Preskoči na glavno vsebino

GreenTeam

Namen projekta GreenTeam je razvijanje znanja, veščin in naravnanosti na področju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja.
greenteamfront

O PROJEKTU GREENTEAM

GreenTeam – Izobraževanje za podnebne in ekološke izredne razmere je projekt, financiran iz programa Erasmus +, katerega namen je je razvijanje znanja, veščin in naravnanosti na področju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. GreenTeam predvideva popularizacijo sodobne, inovativne metodologije e-učenja in orodij za izboljšanje kompetenc udeležencev v povezavi z ekologijo ter zagotavljanje ustreznih orodij izvajalcem izobraževanj in profesorjem za delo z mladino. Predvideni so naslednji rezultati in aktivnosti: vzpostavitev inovativne platforme za e-učenje s spletnim tečajem MOST, razvoj učnih didaktičnih smernic in razvoj gradiv za delavnice ter njihovo testiranje in implementacija na delavnicah.


O PLATFORMI

Na platformi je na voljo popolnoma brezplačen interaktivni tečaj. Za dokončanje tečaja morate doseči najmanj 80 %. Kot učenec lahko kadarkoli pristopite k tečaju individualno ali pa se udeležite delavnice, ki jo izvaja vaš učitelj. Kot učitelj boste z uporabo platforme dobili dostop do brezplačnih učnih gradiv, ki vam omogočajo izvedbo 10 edinstvenih delavnic. Kot učitelj lahko ustvarite tudi skupino s svojimi učenci in spremljate njihov napredek pri tečaju.Za učence

Tukaj je na voljo tečaj GreenTeam, sestavljen iz 10 modulov, od katerih je vsak posvečen različnemu vidiku področja podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. Tečaj vam bo pomagal pri vašem razvoju in povečal vaše možnosti angažiranja na prihodnjih rastočih področjih in sektorjih evropskega trga dela.

Izvedite več o našem tečaju
uczen

nauczyciel

Za učitelje

Tukaj lahko dostopate do tečaja GreenTeam, sestavljenega iz 10 modulov, od katerih je vsak posvečen drugemu vidiku področja podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. Za vsak modul boste našli tudi gradivo za delavnice: učni list za študente, predstavitev, dva učna načrta in dve vaji, ki vam bodo v pomoč pri izvedbi delavnice za učence. Na voljo pa je tudi didaktični vodnik, ki podaja informacije o teoriji in praksi poučevanja in učenja. 

Prenesite gradivo za delavnico

O TEČAJU

Tečaj je razdeljen na 10 modulov: Ogljični odtis, Obnovljivi viri energije, Trajnostna potrošnja in ekološko vedenje, Biotska raznovrstnost, Upravljanje voda, Prehranski in kmetijski sistemi, Varstvo okolja, Reciklaža in biorazgradnja, Znanje o podnebju in Promet in onesnaževanje. Vsak modul se začne z uvodom, ki mu sledi seznam štirih učnih ciljev. Znanje o tematiki je nato predstavljeno na inovativen in privlačen način z uporabo infografik, predstavitev, video posnetkov, animacij, besedil itd. V tečaj so vključene zanimive naloge, namenjene preverjanju vašega znanja, in končni kviz na koncu vsakega modula. Del vsakega modula je tudi samoocenjevanje, ki ga je treba opraviti pred in po seznanitvi z vsebino.
carbon

Ogljični odtis

Ogljični odtis je skupna letna emisija toplogrednih plinov (predvsem ogljika), ki je povezana z dejavnostmi določene organizacije ali posameznika. Zmanjšanje ogljičnega odtisa je zelo koristno za okolje. 

renewable

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so uporabna energija (kot sta toplota ali elektrika) iz obnovljivega ali zelenega vira ali procesov, ki se nenehno obnavljajo. Ti viri energije vključujejo sončno, vetrno, geotermalno in hidroelektrično energijo. 

Sustainable

Trajnostna potrošnja in ekološko vedenje

Trajnostna potrošnja in ekološko vedenje pomenita spodbujanje učinkovitosti virov in energije ter zagotavljanje dostopa do dostojnih in okolju prijaznih delovnih mest ter boljše kakovosti življenja ob upoštevanju celotnega ekosistema.

pic 4

Biotska raznovrstnost

Biotska raznovrstnost se nanaša na raznovrstnost življenjskih oblik in je ključni izraz v povezavi s cilji ohranjanja naravnih virov in trajnostnega razvoja.

water

Upravljanje voda

To je koordiniran razvoj in upravljanje vode, zemlje in povezanih virov za doseganje čim večje trajnosti ekosistemov in ekosistemskih storitev. 

food

Prehranski in kmetijski sistemi

Ta modul ponuja celovit pregled okoljskih in družbenih vplivov različnih kmetijskih sistemov (npr. permakulture, biodinamčnega kmetijstva, agroekologije) in pomaga pri razumevanju večnamenske vloge prehranskih in kmetijskih sistemov na splošno. 

Environmental

Varstvo okolja

Varstvo okolja je tesno povezano s pojmoma preprečevanje in obnavljanje in se nanaša na varovanje naravnega okolja na individualni, kolektivni in vladni ravni. 

Recycling

Reciklaža in biorazgradnja

Reciklaža je postopek predelave odpadnih materialov v druge izdelke, materiale itd. Biorazgradnja pa je razgradnja materialov v naravne izdelke s pomočjo mikroorganizmov.

Climate

Znanje o podnebju

Podnebne spremembe se nanašajo na težave s spreminjanjem temperatur, vremenske vzorce pa so v glavnem povzročile človeške dejavnosti. Ta modul nudi koristne informacije v zvezi z možnimi prizadevanji v vašem vsakdanjem in poklicnem življenju.

Transport

Promet in onesnaževanje

Promet ima zelo pomembno vlogo v današnji družbi in gospodarstvu, vendar z emisijami ogljika vpliva tudi na okolje, poleg tega pa porabi veliko energije. 


USTVARJALCI TEČAJA

Projekt sofinancira Evropska unija, vodi pa ga konzorcij 5 partnerskih organizacij: Stowarzyszenie “Euro Lider” s Poljske, Asociación Valencia Inno Hub iz Španije, Univerza v Mariboru iz Slovenije, Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative iz Italije in Center for Education and Innovation iz Grčije.

pic 2

PROJEKTI, SOFINANCIRANI IZ PROGRAMA ERASMUS+ EVROPSKE UNIJE

Program Erasmus+ Evropske komisije zagotavlja financiranje projektov na evropski ravni, ki združujejo organizacije iz različnih držav, da sodelujejo pri razvoju novih inovativnih virov, mrež, platform ali orodij v korist Evrope.